Offerte systeembeheer

Berekening totaalkosten voor servicecontract in uw situatie.
De volgende apparaten kunnen in service en onderhoud worden opgenomen:


Inclusief printers en randapparatuur.
Mochten deze aantallen niet overeenkomen met de werkelijke situatie, dan zal na een inventarisatieonderzoek e.e.a. leiden tot een exacte opgave van de te onderhouden systemen.


Totaal: 0,00 per maand
Inclusief 0 uur per maand onderhoud.


Vul ook de volgende gegevens in als u een servicecontract met KeijAut wilt bespreken.Responsetijd: 8 uur (server + HUB, switch, router, e.d.)
12 uur PC's + printers e.d.
(8 uur wordt gerekend als 8 werkuren of 1 werkdag. Zaterdag en zondag worden niet meergerekend als werkdag)
Contractvorm:   Vast bedrag per maand + gereduceerd uurtarief voor alle andere werkzaamheden van € 55.00

Bijzonderheden omtrent situatie:
Indien u zelf updates en programma's installeert, zullen wij dit oogluikend toestaan. Echter bij problemen naar aanleiding van deze installaties zal dit tegen normaal uurtarief à € 75.00 doorberekend worden.
Er worden geen voorrijdkosten berekend, uurtarief gaat in vanuit vertrek Vught.

Opmerkingen:
Er geldt een wederzijdse proefperiode van 2 maanden.