Gedos informatiesysteem voor de zorg
Zorg voor registratie en communicatie

Wie in de zorgsector actief is, weet dat de registratie van allerhande zaken van groot belang is om het werk goed uit te voeren. Informatie over clienten moet actueel zijn, informatie over zorgkantoren, zorg- en hulpverleners en andere betrokken instanties moet bijgehouden worden, adres- en contactgegevens moeten kloppen. Er zijn behandelplannen, plannen van aanpak, persoonlijk hulpverleningsplannen, evaluaties, enzovoort. En er is tijd: tijd die besteed wordt aan cliënten en tijd die beteed wordt aan andere zaken.

Tijd is geld, dat weten we allemaal. Maar als die tijd verloren gaat aan registratie en administratie, levert tijd u weinig op. Te vaak zien we nog dat informatie op verschillende plaatsen wordt geregistreerd. Dat kost niet alleen onnodig veel tijd, maar het brengt ook risico's met zich mee. Als informatie niet op de juiste manier wordt gekoppeld, worden er immers eerder fouten gemaakt. Dat het anders kan, laat KeijAut zien met Gedos.

Gedos: de oplossing van KeijAut

Gedos is een Cloud-toepassing ("Software as a Service"), waarmee uw medewerkers via het web toegang hebben tot de gegevens. Zij kunnen overal waar zij voor geautoriseerd zijn bij, via computer, laptop, tablet of smartphone. Indien gewenst, kan tijdregistratie eenvoudig via een smartphone plaatsvinden.

Belangrijke onderdelen van Gedos zijn:Gedos

  • Het uitgebreide cliëntregistratiesysteem,
  • Registratie van zorgindicaties, zowel functie-indicaties als zorgzwaartepakketten,
  • Productie-invoer, met ook kilometer- en reistijdregistratie,
  • AZR-berichtenverkeer (digitale communicatie met zorgkantoren),
  • Verslaglegging,
  • Personeelsgegevens en autorisatie,
  • Managementrapportages.

Bijzonder is dat de tijdregistratie is onderverdeeld in communicatietijd, cliëntgebonden en niet-cliëntgebonden tijd. Vanzelfsprekend is het mogelijk om op basis van diverse opdrachten verschillende managementrapporten te genereren.

Gedos is snel en gebruikersvriendelijk. Het is modulair van opbouw, zodat u er ook voor kunt kiezen een deel van de functionaliteit te gebruiken in uw organisatie. Gedos is in te zetten voor zowel kleinere als grotere organisaties.

Neem contact op met KeijAut voor meer informatie over Gedos, of een gratis demonstratie.

Helpdesk

Email

Hulp op afstand??
  Klanten login  
  We kunnen het ons nauwelijks nog voorstellen: een leven zonder computer, printer, andere hardware en de nodige software. In veel gevallen zijn we er zelfs afhankelijk van. Dat maakt ons wel erg kwetsbaar: ieder defect kan ervoor zorgen dat u uw werk niet kunt uitvoeren, dat u mensen niet kunt bereiken en omgekeerd, dat uw gegevens verloren gaan, dat uw informatie niet beveiligd is en dat informatie niet toegankelijk is.

Het is dus wel zo prettig als u kunt vertrouwen op uw hard- en software. En dat u weet dat als ze er eens zijn, problemen snel en goed worden opgelost. KeijAut zorgt daarvoor!

De snelste computerdiagnose ScanCircle controleert uw computer automatisch op de meestvoorkomende problemen. Het is gratis, snel en eenvoudig, anoniem en veilig.